<

Live Grid

Social Media is de manier om de content onder de aandacht te brengen bij zeer specifieke doelgroepen.

Een combinatie van succesvolle lopende projecten en experimenten op de diverse kanalen zorgt ervoor dat Julius Media bewezen- en vernieuwende communicatie kan inzetten voor verschillende doelen.