Live Grid

Een parodie of persiflage is een spottende nabootsing van een gedicht, lied, film, toneelstuk, verhaal of andere kunstzinnige uiting. Vaak worden hierbij herkenbare eigenschappen van het origineel overdreven of uitvergroot. Het succes van de parodie zal groter zijn naarmate het origineel bekender is en de geparodieerde (uitvergrote) elementen dus herkenbaarder zijn.

Deze verschrikkelijke reportage is het laatste wat we weten van onze verslaggever, die de ongrijpbare Gele Griepkip op het spoor was.
2005

Als je denkt dat Tellsell, Tommy shopping of AsSeenOnTv te dure en niet al te beste producten verkopen. Ze vallen in het niet bij Worstsell. Het meest waardeloze en teleurstellende homeshopping channel in het universum.

2046
Annemarie wordt dagelijks geconfronteerd met haar verleden. Ze speelde ooit mee in een commercial voor maandverband met desastreuze gevolgen...
2002

Julius Media gebruikt humor en dus parodieeën om een boodschap te vertellen. De doelgroep wordt geamuseerd en de boodschap blijft beter hangen. We zetten persiflages in voor pr/marketing of verkoop om informatie over te brengen.

nu